Trustpilot
  • Registrering

I butikken registrering krever bare din epostadresse og passord.

Når du har registrert, du kan foreta kjøp og vil bli sendt til den angitte e-postadressen og endrer statusen for ordrer.

Når du har registrert, kan du gjøre kjøp og bekreftelse sendes til den angitte e-postadressen og endrer statusen for ordrer.
E-mail
Passord
  • Tilleggsdata registrering

Flere data kan rapporteres senere (i kassa).
Hvis kjøp gjøres på et selskap-du kan angi bare dataene i selskapet. I denne situasjonen kan du eventuelt angi ditt fornavn og etternavn og telefon.
  • Adresseopplysninger for levering av varer
Navnet på den
Etternavn
Telefon
Staten
Byen
Gaten og husnummeret
postnummer
  • Firmaopplysninger for mva-faktura
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Staten
Byen
Gaten og husnummeret
postnummer