Trustpilot
  • Returer og klager

Innlevering av klage
Følg trinnene nedenfor for å sende inn en klage:

1. Retur / klageskjema
Fyll ut retur- / klageskjemaet og fest det på pakken. Dokumentet skal inneholde følgende data: navn og etternavn, e-postadresse eller korrespondanseadresse, telefonnummer, produktnummer og årsak til klage, dato for kjøp og forekomst av mangelen. Skjemaet finner du på denne adressen.

2. Produktforsendelse
Når du sender inn en klage, kan du sende produktet tilbake med alt tilbehøret og en kopi av kjøpsfakturaen.

Returnering av varer
I henhold til gjeldende lov har du 14 dager på å returnere varene. For å trekke deg fra kontrakten og returnere produktet kjøpt fra oss, fullfører du nødvendig uttalelse og sender den til vår adresse sammen med returnerte produkt / produkter:

Til pakken med erklæringen og det returnerte produktet / produktene, må du også feste alt tilbehør som er mottatt med det, samt kvittering eller faktura.